|   |  Ustaw jako stronę startową  | Mapa strony  |  Pomoc |  Wyślij SMSa:  |  Plus GSM |  Orange | 


Aktualności

„Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”

   Gmina Rybczewice przystąpiła do realizacji projekt pn. „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”. Projekt jest realizowany w partnerstwie 6 gmin ( Mełgiew, Rybczewice, Piaski, Spiczyn, Wólka i Gorzków).


Celem projektu jest wspieranie przedsiębiorczości w oparciu o lokalne zasoby i potencjały, tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów na obszarach wiejskich. Szacowany całkowity koszt Projektu to 5 731 058 CHF (pięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt osiem franków szwajcarskich). Projekt będzie realizowany do dnia 30 września 2014 roku.


O wsparcie finansowe będą mogły się ubiegać osoby fizyczne, chcące założyć działalność gospodarczą, istniejące podmioty gospodarcze oraz organizacje pozarządowe z terenu 6 gmin Partnerstwa. Warunkiem niezbędnym jest dostosowanie produktów i usług do koncepcji Szlaku Jana III Sobieskiego.


Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim

Ważne strony:

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy www.programszwajcarski.gov.pl
FDFA/FDEA www.contribution-enlargement.admin.ch/

Ważne dokumenty:
ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO W GMINACH WÓLKA, SPICZYN, MEŁGIEW, PIASKI, RYBCZEWICE, GORZKÓW Raport z przeprowadzenia badania dotyczącego znajomości i wizerunku marki „Szlak Jana III Sobieskiego”

Raport z przeprowadzenia badania dotyczącego preferencji potencjalnych turystów w odniesieniu do oferty produktowej obszaru, w których realizowany jest projekt pod nazwą: „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, tj. Gmina Mełgiew, Gmina Rybczewice, Gmina Gorzków, Gmina Piaski, Gmina Spiczyn, Gmina Wólka

Drukuj Powrót Do góry


Elektroniczny Urząd

Zagraj z Królem

Nagrody i wyróżnienia

Biuletyn Informacji Publicznej

Wieści z Rybczewic

Mapa Gminy

Swiss Contribution

Wirtualne Powiaty

LGD "Dolina Giełczwi"

Szlak Jana III Sobieskiego

Dane teleadresowe

Gmina Rybczewice
Rybczewice Drugie 119,
21-065 Rybczewice
tel.:   (81) 58 44 460,
fax.:   (81) 58 44 474;
e-mail:
GG: 3369617
NIP:712-292-64-46
REGON:431020003
Zobacz numery telefonów Urzędu Gminy

Skocz do kategorii


POLECAMY:

Projekt i wykonanie: … Aktualizacja: Liczba odsłon