|   |  Ustaw jako stronę startową  | Mapa strony  |  Pomoc |  Wyślij SMSa:  |  Plus GSM |  Orange | 


Lokalna Grupa Działania Doliny Giełczwi

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINA GIEŁCZWI

   Obszar LGD leży w pięknej dolinie Giełczwi, posiadające bogate i niedoceniane walory przyrodnicze i krajobrazowe. Mamy tu czyste powietrze, znakomity mikroklimat, urozmaiconą rzeźbę terenu. Warunki biologiczne od wielu setek lat predystynowały ten teren do uprawy czystych ekologicznie produktów. Z drugiej strony na każdym kroku napotykamy tu znakomite zabytki kultury materialnej.
    Stowarzyszenie Lokalna Grup Działania "Doliny Giełczwi" jest partnerstwem trójsektorowym składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego oraz społecznego i jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, mającym na celu:

działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego Doliny Giełczwi;
opracowanie, aktualizację i realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) dla obszaru obejmującego tereny gmin, będących członkami stowarzyszenia;
wspieranie działań na rzecz realizacji lokalnej strategii rozwoju ;
promocję obszarów wiejskich;
upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności ;


ZARZĄD:
Prezes −Piotr Duma

tel.: (081) 525 30 12,    525 30 13,   525 30 14
e-mail: dumas1@o2.pl
www.dolinagielczwi.org

Członkowie zarządu:
Cezary Kucharski
Katarzyna Adamiak
Gerard Kowalczyk


Gminy:
Lokalna Grupa Działania "Dolina Giełczwi" to porozumienie trzech sąsiadujących ze sobą gmin i powiatu: Piaski, Rybczewice, Trawniki i Starostwo Powiatowe w Świdniku.

     


Dokumenty strategiczne:

Drukuj Powrót Do góry


Elektroniczny Urząd

Nagrody i wyróżnienia

Biuletyn Informacji Publicznej

Wieści z Rybczewic

Mapa Gminy

Centrum Kształcenia na Odległość

Program Integracji Społecznej

LGD "Dolina Giełczwi"

Szlak Jana III Sobieskiego

Dane teleadresowe

Gmina Rybczewice
Rybczewice Drugie 119,
21-065 Rybczewice
tel.:   (081) 58 44 460,
fax.:   (081) 58 44 474;
e-mail:
GG: 3369617
NIP:712-292-64-46
REGON:431020003
Zobacz numery telefonów Urzędu Gminy

Skocz do kategorii


POLECAMY:

Projekt i wykonanie: … Aktualizacja: Liczba odsłon