|   |  Ustaw jako stronę startową  | Mapa strony  |  Pomoc |  Wyślij SMSa:  |  Plus GSM |  Orange | 


Elektroniczny Obieg Dokumentów

Korzyści ze stosowania el-Dok System Stosowanie systemu pozwala na racjonalizację kosztów gromadzenia, przechowywania oraz udostępniania dokumentów, a także:

redukcję kosztów administracji, drukowania i przesyłania dokumentów,
zmniejszenie zapotrzebowania na powierzchnie biurową przeznaczoną do składowania dokumentów. Na jednym krążku CD można umieścić obrazy kilkunastu tysięcy stron dokumentów,
łatwe zabezpieczenie informacji przed zniszczeniem, utratą lub manipulacja,
sterowanie przepływem dokumentów zgodnie z ustaloną kolejnością,
uzyskanie bieżącej informacji o stanie realizacji spraw i zadań oraz sygnalizowanie zagrożeń,
automatyzację wielu powtarzalnych i żmudnych dla pracowników czynności,
zatwierdzanie dokumentu podpisem elektronicznym w sposób równoważny formie pisemnej,
standaryzację dokumentów wychodzących i wewnętrznych urzędu,
integrację w zakresie przetwarzanych dokumentów z innymi systemami informatycznymi (np. nadesłane faksy mogą być automatycznie umieszczane w repozytorium),
w jednostkach administracji system ułatwia opracowanie i aktualizację Internetowego Biuletynu Informacji Publicznej. Umożliwia eksportowanie dokumentów i danych o stanie realizacji spraw do BIP.

Drukuj Powrót Do góry


Elektroniczny Urząd

Nagrody i wyróżnienia

Biuletyn Informacji Publicznej

Wieści z Rybczewic

Mapa Gminy

Centrum Kształcenia na Odległość

Program Integracji Społecznej

LGD "Dolina Giełczwi"

Szlak Jana III Sobieskiego

Dane teleadresowe

Gmina Rybczewice
Rybczewice Drugie 119,
21-065 Rybczewice
tel.:   (081) 58 44 460,
fax.:   (081) 58 44 474;
e-mail:
GG: 3369617
NIP:712-292-64-46
REGON:431020003
Zobacz numery telefonów Urzędu Gminy

Skocz do kategorii


POLECAMY:

Projekt i wykonanie: … Aktualizacja: Liczba odsłon