|   |  Ustaw jako stronę startową  | Mapa strony  |  Pomoc |  Wyślij SMSa:  |  Plus GSM |  Orange | 


WIRTUALNE POWIATY

Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III


Wirtualne Powiaty

    Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne.
Okres realizacji: 01.03.2010 – 30.04.2012
Wartość projektu: 30 087 127,40

Finansowanie:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85%- 25 574 058,27 zł;
Budżetów Samorządu Terytorialnego – 15%- 4 513 069,11 zł.

Projekt jest realizowany wspólnie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu trzech powiatów:

POWIAT ŁĘCZYŃSKI:

Starostwo Powiatowe w Łęcznej;
Urząd Gminy Cyców;
Urząd Gminy Milejów;
Urząd Gminy Ludwin;
Urząd Miejski w Łęcznej;
Urząd Gminy Puchaczów;
Urząd Gminy Spiczyn.

POWIAT ŚWIDNICKI:

Starostwo Powiatowe w Świdniku;
Urząd Gminy Mełgiew;
Urząd Gminy Piaski;
Urząd Gminy Rybczewice;
Urząd Gminy Trawniki.

POWIAT WŁODAWSKI:

Starostwo Powiatowe w Włodawie;
Urząd Gminy Hanna;
Urząd Gminy Wyryki;
Urząd Gminy Stary Brus;
Urząd Gminy Urszulin;
Urząd Gminy Hańsk;
Urząd Gminy Wola Uhruska;
Urząd Gminy Włodawa.

Przedmiotem projektu jest budowa na terenie trzech powiatów: Łęczyńskiego, Świdnickiego i Włodawskiego oraz wchodzących w ich skład gmin, regionalnej sieci szerokopasmowej, w tym sieci hot spotów (230 lokalizacji) i telecentrów (120 lokalizacji). Głównym celem projektu jest wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w stosunku do dużych ośrodków miejskich oraz innych regionów Polski i Unii Europejskiej poprzez zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu i informacyjnemu jednostek samorządowych, podmiotów gospodarczych i mieszkańców powiatów.


Cele szczegółowe:

wyrównanie dysproporcji w dostępie do informacji wszystkich mieszkańców;
podniesienie poziomu atrakcyjności innowacyjnej powiatów;
stosowanie zaawansowanych i bezpiecznych rozwiązań informatycznych we wszystkich rodzajach instytucji publicznych;
wzrost dostępu do innowacyjnych treści i usług świadczonych z wykorzystaniem szerokopasmowego Internetu;
wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu.

Drukuj Powrót Do góry


Elektroniczny Urząd

Zagraj z Królem

Nagrody i wyróżnienia

Biuletyn Informacji Publicznej

Wieści z Rybczewic

Mapa Gminy

Swiss Contribution

Wirtualne Powiaty

LGD "Dolina Giełczwi"

Szlak Jana III Sobieskiego

Dane teleadresowe

Gmina Rybczewice
Rybczewice Drugie 119,
21-065 Rybczewice
tel.:   (81) 58 44 460,
fax.:   (81) 58 44 474;
e-mail:
GG: 3369617
NIP:712-292-64-46
REGON:431020003
Zobacz numery telefonów Urzędu Gminy

Skocz do kategorii


POLECAMY:

Projekt i wykonanie: … Aktualizacja: Liczba odsłon