Imieniny:

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy o charakterze pożytku publicznego w 2016 r. w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy o charakterze pożytku publicznego w 2016 r. w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Przewodniczący komisji konkursowej informuje, że w wyniku postępowania określonego w regulaminie komisji konkursowej wprowadzonym uchwałą Rady Gminy Rybczewice Nr XIII/77/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rybczewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. powierza się następujące zadanie Gminy o charakterze pożytku publicznego niżej wymienionemu podmiotowi do realizacji:

 

Gminny Ludowy Klub Sportowy Victoria


Zadanie : „Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej oraz udział we współzawodnictwie sportowym ” .

Kwota przyznanej dotacji: 29 000, 00 zł.

 

Przewodniczacy komisji konkursowej

Tomasz Machul

 

  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: