Imieniny:

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST

W związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, Wójt Gminy Rybczewice informuje, że do dnia 8 kwietnia 2016 r. przyjmowane są od mieszkańców Gminy wnioski  o usunięcie wyrobów zawierających azbest.

 

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest m.in.: prawo do dysponowania obiektem, zgłoszenie prac w organie administracji architektoniczno – budowlanej.


Więcej informacji na temat realizowanego zadania można uzyskać w pokoju nr 6 lub pod nr telefonu (81) 5844467.

 

Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy pokój nr 6 lub na stronie internetowej urzędu.

 

W załączeniu:

 1. Regulamin.
 2. Wniosek.
 3. Oświadczenie.
   
Autor:Administrator
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
 • PROW
 • Ministerstwo Środowiska
 • Geoportal
 • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: