Imieniny:

Środki na podjęcie działalności gospodarczej Środki na podjęcie działalności gospodarczej

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy w ramach programów aktywizacji zawodowej, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku informuje, że zostały ogłoszone następujące nabory dla osób zamieszkujących tereny wiejskie oraz dla osób powyżej 50 roku życia:

 

  1. Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

https://swidnik.praca.gov.pl/-/22170122-nabor-wnioskow-o-refundacje-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy-z-rezerwy-ministra-wlasciwego-do-spraw-pracy-w-ramach-progra

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (81) 461 35 18 lub w pokoju nr 18, III piętro w PUP w Świdniku.

 

  1. Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

https://swidnik.praca.gov.pl/-/22169503-nabor-wnioskow-o-przyznanie-dofinansowania-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej-z-rezerwy-ministra-wlasciwego-do-spraw-pracy-w-ramach-progra

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (81) 461 35 18 lub w pokoju nr 18, III piętro w PUP w Świdniku.

 

  1. Nabór wniosków na bony na zasiedlenie

https://swidnik.praca.gov.pl/-/22170175-nabor-wnioskow-na-bony-na-zasiedlenie-z-rezerwy-ministra-wlasciwego-do-spraw-pracy-w-ramach-programu-aktywizacji-zawodowej

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:
- pod numerem telefonu (81) 461 35 15 lub 733 900 845,
- osobiście, w pokoju nr 15, III piętro w PUP w Świdniku.

 

   

Dodatkowo informujemy, że pod koniec listopada zostaną ogłoszone wyżej wymienione nabory ze środków Funduszu Pracy, bez wymienionych ograniczeń.

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: