Imieniny:

Przebudowa drogi gminnej nr 105760L w miejscowości Rybczewice Pierwsze, gmina Rybczewice Przebudowa drogi gminnej nr 105760L w miejscowości Rybczewice Pierwsze, gmina Rybczewice

Gmina Rybczewice uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji przebudowy drogi gminnej nr 105760L w miejscowości Rybczewice Pierwsze (obok stacji paliw). Wybrano wykonawcę inwestycji: firma WOD-BUD Sp. z o.o. ul Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik.

 

Planowana przebudowa drogi ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej i skrócenie czasu dojazdu do wojewódzkiego układu drogowego, gospodarstw rolnych, obiektów użyteczności publicznej. W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 1596 m, poprzez utwardzenie powierzchni jezdni betonem asfaltowym, z obustronnym poboczem z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m.

 

Efektem realizacji inwestycji będzie poprawa parametrów technicznych drogi co przyczyni się do zmniejszenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, zwiększenia dostępności do regionalnego układu komunikacyjnego a tym samym do ośrodków usługowych i administracyjnych, zakładów pracy oraz szkół. Poprawie ulegnie jakość życia mieszkańców.

 

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: