Imieniny:

Informacja Informacja

Urząd Gminy Rybczewice informuje mieszkańców, którzy przystąpili w latach poprzednich do projektu OZE w gminie Rybczewice - dostawa i montaż kotłów na biomasę o corocznym przeglądzie przewodów kominowych zgodnie z warunkami gwarancji kotłów.

Ponadto informujemy, że w chwili obecnej gminna Rybczewice nie realizuje żadnych projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii, a także nie współpracuje z żadną firma prywatną oferującą pomoc w uzyskaniu dotacji na wymianę kotłów.

Zgodnie z Uchwałą nr XXIII/388/2021, którą przyjął w dniu 19 lutego 2021 r. Sejmik Województwa Lubelskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych - tzw. "uchwałę antysmogową" dla województwa lubelskiego, terminy wymiany kotłów są następujące:

- 31 grudnia 2023 r. : kotły bezklasowe oraz kotły klasy 1 i 2 wg normy PN-EN 303-5:2002,

- 31 grudnia 2026 r.: kotły klasy 3 i 4 wg normy PN-EN 303-5:2012,

- 31 grudnia 2029 r.: kotły klasy 5 wg ww. normy.

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: