Imieniny:

Centrum Aktywizacji, Kultury i Rozwoju Społecznego Centrum Aktywizacji, Kultury i Rozwoju Społecznego

Ochotnicza Straż Pożarna w Rybczewicach zrealizowała operację pn.: „Centrum Aktywizacji, Kultury i Rozwoju Społecznego mająca na celu rozwój potencjału społeczno-kulturalnego oraz stworzenie warunków do aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru LGD poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji, Kultury i Rozwoju Społecznego.

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Wykonano remont dwóch pomieszczeń w budynku remizy OSP w m. Częstoborowice (sala konferencyjna(fit) oraz aneks kuchenny), zakupiono i zamontowano meble do aneksu kuchennego, sprzęt AGD do aneksu kuchennego, stoły i krzesła do sali konferencyjnej(fit) , gabloty ścienne na sztandary i puchary, zakupiono wyposażenie (m.in. zastawa stołowa, naczynia kuchenne), zainstalowano innowacyjne, interaktywne lustro fitness) oraz zamontowano instalację solarną do ogrzewania ciepłej wody użytkowej.

 

W ramach operacji powstała ogólnodostępna infrastruktura zaspakajająca potrzeby społeczne, kulturalne i rekreacyjne, z której korzystać mogą mieszkańcy gminy oraz osoby odwiedzające teren objęty LSR.

 

 

     

  

  

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: