Imieniny:

Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rybczewicach Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rybczewicach

W niedzielę 24 kwietnia br. w Sali Konferencyjnej UG Rybczewice odbył się zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Rybczewicach.


W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy Rybczewice – Elżbieta Masicz, Skarbnik Gminy Rybczewice – Józef Smarzak, Przewodniczący Rady Gminy Rybczewice – Lech Miściur, Starosta Powiatu Świdnickiego – Dariusz Kołodziejczyk, Komendant Powiatowy PSP – Sławomir Kowalczyk, Zastępca Komendanta Komisariatu w Piaskach – Jarosław Wróbel, Dyrektor ZSO w Rybczewicach – Krzysztof Suszek, Wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP – Tomasz Świetlicki, Sekretarz Zarządu Powiatowego OSP – Anna Mrozik, przedsiębiorcy z terenu gminy Rybczewice, druhowie z jednostek OSP.
 

Program zjazdu przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie zjazdu.
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i prezydium.
 3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 4. Wybór komisji zjazdowych (mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków).
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału przedstawili druh Lech Miściur i druh Tomasz Świetlicki
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału przedstawił druh Józef Szymaniak
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej przedstawił druh Henryk Kwiatosz
 8. Dyskusja (wręczenie odznaczeń i wyróżnień).
 9. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.
 10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Zatwierdzenie składu nowego Zarządu  Oddziału.
 12. Wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 13. Wybór delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego.
 14. Podjęcie uchwał.
 15. Zamknięcie zjazdu.

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rybczewicach na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:

 1. Prezes – Józef Szymaniak
 2. Wiceprezes – Elżbieta Masicz
 3. Wiceprezes – Marek Wac
 4. Komendant Gminny – Mateusz Wawrzycki
 5. Sekretarz – Stanisław Rybak
 6. Skarbnik – Józef Smarzak
 7. Członek prezydium – Adam Bis
 8. Członek zarządu – Piotr Kapica
 9. Członek zarządu – Wiesław Mazur
 10. Członek zarządu – Dariusz Grula
 11. Członek zarządu – Mariusz Koczmara
 12. Członek zarządu – Michał Wawrzycki
 13. Członek zarządu – Tomasz Świetlicki
 14. Członek zarządu – Marek Mołdoch
 15. Członek zarządu – Jerzy Misztal
 16. Członek zarządu – Jarosław Grzegorczyk
 17. Członek zarządu – Tomasz Połeć

Delegaci na Zjazd Powiatowy:

 1. Tomasz Świetlicki
 2. Marek Mołdoch
 3. Piotr Kapica
 4. Józef Szymaniak

Odznaczeni druhowie:
 

Medal Złoty:

 1. Jerzy Misztal – OSP Choiny – Felin
 2. Henryk Kwiatosz – OSP Rybczewice
 3. Józef Smarzak – OSP Rybczewice

Medal Srebrny:

 1. Marek Mołdoch – OSP Choiny – Felin
 2. Tomasz Połeć – OSP Podizdebno
 3. Marek Wójcik – OSP Podizdebno
 4. Adam Bis – OSP Częstoborowice
 5. Piotr Kapica – OSP Częstoborowice
 6. Wiesław Mazur – OSP Izdebno


Medal Brązowy:

 1. Robert Jaremek – OSP Izdebno

Wysługa lat w OSP:

 1. Jerzy Misztal – 45 lat
 2. Lech Miściur – 40 lat
 3. Tadeusz Kwiatosz – 35 lat
 4. Henryk Kwiatosz – 35 lat
 5. Wiesław Mazur – 30 lat
 6. Dariusz Grula – 30 lat
 7. Adam Bednarczyk – 30 lat
 8. Marek Wójcik – 25 lat
 9. Tomasz Połeć – 20 lat
 10. Marek Mołdoch – 15 lat
 11. Mariusz Koczmara – 15 lat
 12. Paweł Brus – 15 lat
 13. Robert Jarymek – 10 lat

Galeria zdjęć: 

 

Autor:Administrator
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
 • PROW
 • Ministerstwo Środowiska
 • Geoportal
 • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: