Imieniny:

Zapraszamy po odbiór PROTOKOŁÓW SZACOWANIA STRAT Zapraszamy po odbiór PROTOKOŁÓW SZACOWANIA STRAT

▶️ Od dnia 6.10.2023 r. do dnia 20.10.2023 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych powstały, w bieżącym roku, szkody w owocujących uprawach krzewów owocowych i truskawek w wysokości co najmniej 70% na powierzchni występowania tych upraw w wyniku przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy do ARiMR.

▶️ Urząd Gminy w Rybczewicach informuje, że producenci rolni mogą zgłaszać się po odbiór PROTOKOŁÓW SZACOWANIA STRAT (pokój nr 16)

▶️ Informacja tel. w sprawie: 81 584 44 72.

 

Autor:M.K.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: