Imieniny:

Wybrany wykonawca przebudowy drogi gminnej nr 105784L w miejscowości Stryjno - Kolonia Wybrany wykonawca przebudowy drogi gminnej nr 105784L w miejscowości Stryjno - Kolonia

Gmina Rybczewice uzyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, na realizację inwestycji przebudowy drogi gminnej nr 105784L w miejscowości Stryjno - Kolonia🚗🚧

Wybrano wykonawcę inwestycji: Mirosław Małecki, Kostrzew Dolny Kolonia 4, 23-100 Bychawa👷‍♂️

▶️ Planowana przebudowa drogi ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej i skrócenie czasu dojazdu do wojewódzkiego układu drogowego, gospodarstw rolnych, obiektów użyteczności publicznej. W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 299 m, poprzez utwardzenie powierzchni jezdni betonem asfaltowym, z obustronnym poboczem.

▶️ Efektem realizacji inwestycji będzie poprawa parametrów technicznych drogi co przyczyni się do zmniejszenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, zwiększenia dostępności do regionalnego układu komunikacyjnego a tym samym do ośrodków usługowych i administracyjnych, zakładów pracy oraz szkół. Poprawie ulegnie jakość życia mieszkańców.

☑️ Całkowita wartość inwestycji: 465 000,00 zł

☑️ Dofinansowanie: 216 011,75 zł

👉 Termin zakończenia inwestycji: czerwiec 2024r.

Autor:M.K.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: