Imieniny:

Przebudowa drogi gminnej nr 105765L w miejscowości Pilaszkowice Pierwsze Przebudowa drogi gminnej nr 105765L w miejscowości Pilaszkowice Pierwsze

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi gminnej nr 105765L w miejscowości Pilaszkowice Pierwsze

 

Gmina Rybczewice uzyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Fundusz Dróg Samorządowych,  na realizację inwestycji przebudowy drogi gminnej nr 105765L w miejscowości Pilaszkowice Pierwsze. Wybrano wykonawcę inwestycji: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „PRIMA-BUD” inż. Andrzej Sobczuk, ul. Wiśniowa 5A, 27-600 Sandomierz.

 

Planowana przebudowa drogi ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej i skrócenie czasu dojazdu do wojewódzkiego układu drogowego, gospodarstw rolnych, obiektów użyteczności publicznej. W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 910 m, poprzez utwardzenie powierzchni jezdni płytami betonowymi typu IOMB, z obustronnym poboczem.

 

Efektem realizacji inwestycji będzie poprawa parametrów technicznych drogi co przyczyni się do zmniejszenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, zwiększenia dostępności do regionalnego układu komunikacyjnego a tym samym do ośrodków usługowych i administracyjnych, zakładów pracy oraz szkół. Poprawie ulegnie jakość życia mieszkańców.

 

Całkowita wartość inwestycji: 677 115,00 zł

Dofinansowanie: 406 269,00 zł

 

    

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: