Imieniny:

Przebudowa drogi gminnej nr 105761L w miejscowościach Częstoborowice i Rybczewice Drugie Przebudowa drogi gminnej nr 105761L w miejscowościach Częstoborowice i Rybczewice Drugie

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi gminnej nr105761L w miejscowoścach Częstoborowice i Rybczewice Drugie

 

Gmina Rybczewice uzyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Fundusz Dróg Samorządowych, na realizację inwestycji przebudowy drogi gminnej nr 105761L w miejscowościach Częstoborowice i Rybczewice Drugie. Wybrano wykonawcę inwestycji: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość.

 

Planowana przebudowa drogi ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej i skrócenie czasu dojazdu do wojewódzkiego układu drogowego, gospodarstw rolnych, obiektów użyteczności publicznej. W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 525 m, poprzez utwardzenie powierzchni jezdni betonem asfaltowym, z obustronnym poboczem.

 

Efektem realizacji inwestycji będzie poprawa parametrów technicznych drogi co przyczyni się do zmniejszenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, zwiększenia dostępności do regionalnego układu komunikacyjnego a tym samym do ośrodków usługowych i administracyjnych, zakładów pracy oraz szkół. Poprawie ulegnie jakość życia mieszkańców.

 

Całkowita wartość inwestycji: 323 239,57 zł

Dofinansowanie: 193 943,00 zł

 

  

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: