Imieniny:

Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2021 Plus Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2021 Plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach informuje, że z dniem 1 5 maja 2023 roku ulega zmianie kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy žywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościową 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus z 220 % do 235 % kryterium określonego w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

Obecna zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje, jeżeli dochód nie przekracza:

-  1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

-  1 410 zł dla osoby w rodzinie.

 

Osoby zainteresowane taką formą pomocy prosimy o zgłaszanie się do tutejszego Ośrodka wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu rodziny lub osoby samotnie gospodarującej (np. nakaz podatkowy lub zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, decyzja ZUS lub KRUS, zaświadczenie o wynagrodzeniu z miesiąca poprzedzaj ącego złożenie w godzinach pracy tj.:

poniedziałek: 9.00 - 17.00; wtorek - piątek: 8.00 - 16.00.

 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku osób, które już zastały zakwalifikowane do Podprogramu 2021 Plus przed 15 maja 2023 r. nie jest wymagane ponowne wydanie przez GOPS skierowania.

 

Szczegółowe informacje dotyczące dystrybucji żywności można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: 81/ 582 18 92

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: