Imieniny:

Otwarcie sezonu wędkarskiego 20 sierpnia 2019 r. Otwarcie sezonu wędkarskiego 20 sierpnia 2019 r.

W związku z uprawomocnieniem decyzji Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu udzielającej Gminie Rybczewice pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Giełczew dla potrzeb "Zbiornika wodnego Rybczewice". Urząd Gminy Rybczewice informuje, że otwarcie sezonu wędkarskiego na ww. zbiorniku nastąpi z dniem 20 sierpnia 2019 r.

Sprzedaż zezwoleń rozpocznie się od dnia 16 sierpnia 2019 r.

 

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: