Imieniny:

Opracowanie planu gospodarki niskiej emisji w gminie Rybczewice Opracowanie planu gospodarki niskiej emisji w gminie Rybczewice

W ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2014 realizujemy projekt "Opracowanie planu gospodarki niskiej emisji w gminie Rybczewice".

Celem projektu jest  stworzenie bazy danych dot. gospodarki energią w sektorach i obiektach oraz inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych i CO2 w gminie Rybczewice, przeszkolenie pracowników gminy w zakresie tworzenia, realizacji i monitorowania planów gospodarki niskoemisyjnej oraz promocja i informacja o założeniach planu.
 

Wartość projektu: 55 000,00 zł
Wysokość dofinansowania: 46 750,00

Projekt w trakcie realizacji  - umowa podpisana w wykonawcą do 31 marca 2015 r.  

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: