Imieniny:

Nabór wniosków na bezpłatne usuwanie azbestu (ARiMR). Nabór wniosków na bezpłatne usuwanie azbestu (ARiMR).

📢 Gmina Rybczewice ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest TYLKO dla osób którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła i rozliczyła środki, na realizację przedsięwzięcia związanego z wymianą pokrycia dachu na budynku/budynkach krytych materiałem zawierającym azbest.

✅ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza nabór w trybie ciągłym wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych” realizowanego w latach 2023-2027.

✅ Koszty kwalifikowane obejmują wyłącznie wydatki w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest.

✅ W związku z powyższym właściciele gospodarstw rolnych, w których nastąpiła wymiana pokryć dachowych na budynkach gospodarczych proszeni są o pilny kontakt z Urzędem Gminy w Rybczewicach celem złożenia wniosku o dotację.

✅ Mieszkańcy proszeni są o zabranie ze sobą umów dotacyjnych, ponieważ Gmina jako wnioskodawca musi rzetelnie oszacować koszt prac na podstawie zrealizowanych umów zawartych pomiędzy właścicielem gospodarstwa rolnego a ARiMR oraz potwierdzeniem otrzymania zwrotu poniesionych kosztów za wymianę pokrycia dachu.

✅ We wniosku o dofinansowanie będą uwzględniane inwestycje zrealizowane i w całości wypłacone rolnikowi przez ARiMR od dnia 17.10.2022 r.

👉 Informacje w sprawie naboru wniosków udzielane są w pokoju nr 6 lub telefonicznie pod nr.: 81 584 44 67.

Autor:M.K.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: