Imieniny:

Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim

W partnerstwie 6 gmin województwa lubelskiego (Rybczewice, Gorzków, Piaski, Spiczyn, Wólka, Mełgiew) realizowany jest projekt „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” ze środków Szwajcarsko -  Polskiego Programu Współpracy, dzięki realizacji którego organizowane są imprezy, oznakowanie przestrzenne, stwarzana jest możliwość pozyskiwania środków finansowych przez mieszkańców gmin Partnerskich na rozwój działalności gospodarczej oraz rozwój przedsiębiorczości, możliwość uczestnictwa w szkoleniach i wizytach studyjnych, konkursy dla dzieci i dorosłych, gry terenowe.

Wartość projektu dot. wszystkich gmin Partnerskich: 5 731 058 CHF
Wartość projektu dot. Gminy Rybczewice: 2 476 997 zł

Udział roczny gminy Rybczewice: 64 667 zł


W ramach realizacji tego projektu planowane są działania takie jak: organizacja imprezy plenerowej w 2015 r., dokończenie prac związanych z oznakowaniem przestrzennym, tj. ustawienie witaczy, przeprowadzenie II edycji gry terenowej, kampanie promocyjne Beneficjentów ostatecznych, udział w targach turystycznych, druk folderów, i inne działania promocyjne. Planowany termin zakończenia realizacji projektu 30 wrzesień 2015 r.
 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: