Imieniny:

Dla Mieszkańców Dla Mieszkańców

Od 1 lipca 2013 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), obowiązują nowe zasady odbioru odpadów komunalnych w Naszej Gminie.

Rada Gminy dnia 20 grudnia 2012 r. uchwaliła wysokość opłaty za wywóz śmieci niesegregowanych w wysokości 13 zł. od osoby. Mieszkańcy segregujący śmieci zapłacą mniej – 6 zł.
Zniknie powód, żeby odpadów pozbywać się przez spalanie w domowych piecach – co, mimo że jest niezgodne z prawem, nadal stanowi, niebezpieczny dla zdrowia ludzi, problem.
Wszelkie informacje na temat wdrażanego systemu odpadów komunalnych będą pojawiały się na stronie internetowej Urzędu Gminy Rybczewice.

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Rybczewice na wywóz nieczystości ciekłych

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach
tel. (81) 582 13 64

"TRANS-FEK" Andrzej Pijas
tel. 660 385 437

WC SERWIS Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa
tel. 602 107 367


 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: