Imieniny:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rybczewice Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rybczewice

Podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW 2007 – 2013 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rybczewice. Celem tego projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy Rybczewice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach zlokalizowanych na terenie gminy Rybczewice, co wpłynie na rozwój społeczno – gospodarczy gminy.

Wartość projektu: 807 665,00 zł


Wysokość dofinansowania: 492 478,00 zł


Zakończenie realizacji projektu 30 czerwca 2015 r.
 

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: