Imieniny:

1 750 000 zł dla Gminy Rybczewice na remont wnętrza kościoła w Częstoborowicach z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1 750 000 zł dla Gminy Rybczewice na remont wnętrza kościoła w Częstoborowicach z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

1 750 000 zł dla Gminy Rybczewice w ramach drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont wnętrza kościoła w Częstoborowicach.

 

✅ W dniu 28.09.2023r Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów wręczył promesy Beneficjentom.

 

✅ W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja i na jej podstawie wykonane zostaną prace renowacyjne i konserwatorskie wnętrza kościoła. Wszystkie prace uzgodnione zostaną z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i ustalone zostaną na podstawie dokumentacji i kosztorysu zatwierdzonego przez LWKZ.

 

✅ Zadanie zrealizowane będzie w ramach 1 przetargu (zaprojektuj i wybuduj).

 

✅ Przewidywany termin zakończenia inwestycji: listopad 2025r.


Fot. Materiały własneFot. Powiat Świdnicki w Świdniku

 

Autor:M.K.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: